Fondo veiklos tikslai

Fondo veiklos tikslai yra labdaros teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims Labdaros ir paramos įstatymo ir Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka šiose visuomenei naudingose ir su naudos sau siekimu nesusiejamose srityse:

  • sveikos gyvensenos ir mėgėjiško sporto reikšmės žmogaus sveikatai bei gyvenimo gerovei propagavimas;
  • sporto renginių organizavimas ir / ar rėmimas;
  • sportui talentingų vaikų, jaunimo ir aukšto sportinio meistriškumo sportininkų finansinis rėmimas bei kita pagalba, reikalinga jų sportinių siekimų įgyvendinimui;
  • Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnyje nurodytos veiklos, visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse įgyvendinimas;
  • lobistinė veikla, reikalinga fondo tikslų įgyvendinimui.